ท่านสามารถติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนได้ที่ http://satit.srru.ac.th