ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทราบประวัติความเป็นมาของวันคริสมาสต์มาสและวันปีใหม่ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ในวันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คลังรูปภาพ