โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 28-29 ธันวาคม 2563

คลังรูปภาพ