โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรกิจกรรมสานสัมพันธ์ลูกเสือโรงเรียนสาธิตฯ (ลูกเสือตัวจิ๋ว ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) ในระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คลังรูปภาพทั้งหมด