เลื่อนการเปิด

เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในจังหวัดสุรินทร์ยังไม่น่าไว้วางใจและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นโรงเรียนสาธิตฯ จึงขอแจ้งเลื่อนการเปิดเรียน On-site ที่โรงเรียน เป็นวันที่ 20 ก.ย. 64 (จากเดิม 13 ก.ย. 64)

โดยในระหว่างวันที่ 13-17 ก.ย. 64 ทางโรงเรียนจะจัดการสอนรูปแบบ Online และ On-Hand 100% ที่บ้านผ่านไลน์กลุ่มของห้องเรียน

หากมีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

โทร: 044-558 363