ในการตัดเกรดผลการเรียนของนักเรียนเป็น 4, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0 โดยใช้โปรแกรม Excel สามารถทำได้ด้วยฟังก์ชัน IF ดังนี้

คัดลอกสูตรด้านล่างนี้ ไปใส่ในช่องที่จะให้แสดงเกรด แล้วเปลี่ยน B2 เป็นช่องคะแนนที่เรากรอก

=IF(B2>=80,4,IF(B2>=75,3.5,IF(B2>=70,3,IF(B2>=65,2.5,IF(B2>=60,2,IF(B2>=55,1.5,IF(B2>=50,1,IF(B2<50,0))))))))

ที่มา: https://pcmer.com/howto-calculate-grade-function-if-in-excel