วันนี้ (25 พ.ย. 64) เวลา 08.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ในงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ตลอดจนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และได้ออกบำเพ็ญประโยชน์ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ