วันที่ 21-22 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการกีฬาสี สาธิตสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เรียนรู้เรื่องกฎ กติกาของการแข่งขันและห่างไกลจากยาเสพติด

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด