กิจกรรมเสริมสร้างพลานามัยด้วยกิจกรรมการเต้นบาสโลป

กิจกรรมเสริมสร้างพลานามัยด้วยกิจกรรมการเต้นบาสโลป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สนับสนุนให้นักเรียนออกกำลังกายหลังการทำกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อเป็นการเสริมสร้างพลานามัย และเสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกายของนักเรียน ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง https://www.youtube.com/watch?v=r6yz1UeTDWA

การประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุตามธรรมชาติ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561  นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ได้ร่วมกันประดิษฐ์กระทง ด้วยวัสดุที่หาได้ตามธรรมชาติ โดยครูพีรนันท์ พิมพกุล เป็นผู้ฝึกสอน นักเรียน และได้ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์มาประดิษฐ์ นักเรียนทุกคนต่างให้ความสนใจในการประดิษฐ์กระทง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นักเรียนจะสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงได้