Home

Demonstration School of Surindra Rajabhat Universit

ปรัชญาโรงเรียนสาธิต
พัฒนาความพร้อม น้อมนำคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ

พันธกิจโรงเรียนสาธิตฯ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย ของคณาจารย์ บุคลากรในสถาบัน และให้บริการการศึกษาแก่ชุมชน

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ป.1

ป.2

ป.3

นายแสน แหวนวงศ์
ผู้อำนวยการ

กิจกรรมโรงเรียนสาธิต

Natthakon M.

11 สิงหาคม 2022

Natthakon M.

25 กรกฎาคม 2022

Natthakon M.

25 กรกฎาคม 2022
URL Shortener Gratis Indonesia
Slot
Slot Hoki
Slot Online Gampang Menang
Daftar Situs Slot Online Pragmaticplay Maxwin Gacor