วันศุกร์ที่ 29 ม.ค. 64 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดทำโครงการการทำน้ำยาถูพื้นจากพืชสมุนไพรให้กับนักเรียน

คลังรูปภาพทั้งหมด